SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • MICROSOFT - OLP

  SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL

  Giá bán: 4,586,000 vnđ

   Mã sản phẩm: 359-06555 | Cập nhật 09:42 15/08/2019

  sản phẩm cùng loại

 • SQLCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 359-06865

  Giá: 4,586,000 VNĐ

 • SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 228-11477

  Giá: 19,621,000 VNĐ

 • SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 359-06866

  Giá: 4,586,000 VNĐ

 • Microsoft®Windows®ServerExternalConnector Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 1License NoLevel Qualified

  MSP: R39-00171

  Giá: 67,030,000 VNĐ

 • Project Std 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 076-05829

  Giá: Liên hệ

 • ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 381-04492

  Giá: 2,134,000 VNĐ

 • Phần mềm Microsoft Windows Server Datacenter Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd 9EA-01044

  MSP: 9EA-01044

  Giá: 137,076,000 VNĐ

 • OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL OLP

  MSP: 79P-05729

  Giá: 12,435,000 VNĐ

 • WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic

  MSP: 9EM-00652

  Giá: 22,172,000 VNĐ

 • SharePointStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 76M-01689

  Giá: 2,992,000 VNĐ

 • SharePointSvr 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 76P-02031

  Giá: 166,360,000 VNĐ

 • WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 9EA-01045

  Giá: 16,972,000 VNĐ

 • SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 7JQ-01275

  Giá: 300,394,000 VNĐ

 • Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 021-10609

  Giá: 9,173,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL R18-05767

  MSP: R18-05767

  Giá: 736,000 VNĐ

 • WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2019 SNGL OLP NL USRCAL

  MSP: 6VC-03748

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • ExchgStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL

  MSP: 381-03107

  Giá: 3,237,000 VNĐ

 • ExchgSvrStd 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 312-04405

  Giá: 17,340,000 VNĐ

 • Microsoft Windows Server CAL 2019 Single OLP NL User CAL

  MSP: R18-05768

  Giá: 932,000 VNĐ

 • WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

  MSP: 9EM-00653

  Giá: 2,771,000 VNĐ

 • TOP