SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • FCLGA1151

  Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 3M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz

  Giá bán: 1,979,000 vnđ

   Mã sản phẩm: KABYLAKE_G4560 | Cập nhật 10:32 26/02/2018

  Thông tin Bổ túc

  Các tùy chọn mở rộng

  Thông số gói

  sản phẩm cùng loại

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM R240 HP

  MSP: VXL2134-TM-R240-HP

  Giá: 4,464,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-T140

  MSP: VXL2134-TM-T140

  Giá: 3,728,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R240

  MSP: VXL2134-TM-R240

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2176G Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2176G-TM-R340-2.5

  Giá: 8,584,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2124-TM-R340-2.5

  Giá: 4,684,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2136 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R340

  MSP: VXL2136-TM-R340

  Giá: 6,548,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R340

  MSP: VXL2134-TM-R340

  Giá: 5,150,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R340

  MSP: VXL2124-TM-R340

  Giá: 3,581,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R340

  MSP: VXL2144G-TM-R340

  Giá: 6,132,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2176G Processor 12M Cache, up to 4.70 GHz TM-R340

  MSP: VXL2176G-TM-R340

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2174G Processor 8M Cache, up to 4.70 GHz TM-R340

  MSP: VXL2174G-TM-R340

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2174G Processor 8M Cache, up to 4.70 GHz TM-T340

  MSP: VXL2174G-TM-T340

  Giá: 5,666,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2176G Processor 12M Cache, up to 4.70 GHz TM-T340

  MSP: VXL2176G-TM-T340

  Giá: 8,314,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-T340

  MSP: VXL2144G-TM-T340

  Giá: 7,652,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-T340

  MSP: VXL2124-TM-T340

  Giá: 2,575,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-T340

  MSP: VXL2134-TM-T340

  Giá: 4,317,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

  MSP: VXL2124

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

  MSP: VXL2124G

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

  MSP: VXL2126G

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

  MSP: VXL2134

  Giá: 5,371,000 VNĐ

 • TOP