Server

SERVER HPE

SERVER DELL

SERVER SSN

SERVER THINKSYSTEM

SERVER SUPERMICRO

Trang chủ » SERVER THINKSYSTEM

Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

Cấu hình chuẩn
Giá tiền:
41,939,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
41,939,000 VNĐ
Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)
Thông số kỹ thuật:
 • Chassis ThinkSystem SR530 RACK (1U) 1 x 550W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
 • ThinkSystem mainboard SR530
 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 1 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
 • 1 x .NONE HDD
 • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR530
>Xem thông tin chi tiết

Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

Cấu hình tăng tốc
Giá tiền:
52,363,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
52,363,000 VNĐ
Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)
Thông số kỹ thuật:
 • Chassis ThinkSystem SR530 RACK (1U) 1 x 550W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
 • ThinkSystem mainboard SR530
 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 2 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
 • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR530
 • 2 x Tray 2.5 inch HDD Drive SAS SATA Caddy Sled for Lenovo Server
>Xem thông tin chi tiết

Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

Cấu hình mạnh mẽ nhất
Giá tiền:
96,559,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
96,559,000 VNĐ
Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)
Thông số kỹ thuật:
 • Chassis ThinkSystem SR530 RACK (1U) 2 x 550W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
 • ThinkSystem mainboard SR530
 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 4 x 16GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
 • 3 x 600GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 2 x Heatsink for ThinkSystem SR530
 • 3 x Tray 2.5 inch HDD Drive SAS SATA Caddy Sled for Lenovo Server
>Xem thông tin chi tiết

Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

Cấu hình chuẩn
Giá tiền:
52,255,001 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
52,255,001 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • Chassis ThinkSystem ST550 TOWER (4U) 1 x 550W ( 4 or 8 x 3.5-inch SAS/SATA ) 4x HDD HotSwap
 • ThinkSystem mainboard ST550
 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz
 • 1 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
 • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 1 x Heatsink for ThinkSystem ST550
>Xem thông tin chi tiết

Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

Cấu hình tăng tốc
Giá tiền:
63,906,001 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
63,906,001 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • Chassis ThinkSystem ST550 TOWER (4U) 1 x 550W ( 4 or 8 x 3.5-inch SAS/SATA ) 4x HDD HotSwap
 • ThinkSystem mainboard ST550
 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz
 • 2 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
 • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 2 x 600GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 1 x Heatsink for ThinkSystem ST550
>Xem thông tin chi tiết

Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

Cấu hình mạnh mẽ nhất
Giá tiền:
111,012,001 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
111,012,001 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • Chassis ThinkSystem ST550 TOWER (4U) 2 x 550W ( 4 or 8 x 3.5-inch SAS/SATA ) 4x HDD HotSwap
 • ThinkSystem mainboard ST550
 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz
 • 4 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
 • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 2 x 2TB ThinkSystem 2.5 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 2 x Heatsink for ThinkSystem ST550
>Xem thông tin chi tiết

Lenovo ThinkSystem SR550 - 2U

Lenovo ThinkSystem SR550 - 2U

Cấu hình chuẩn
Giá tiền:
50,230,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
50,230,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • Chassis ThinkSystem SR550 RACK (2U) 1 x 750W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
 • ThinkSystem mainboard SR550
 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz
 • 1 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
 • 1 x .NONE HDD
 • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR550
>Xem thông tin chi tiết

Lenovo ThinkSystem SR550 - 2U

Cấu hình tăng tốc
Giá tiền:
60,898,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
60,898,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • Chassis ThinkSystem SR550 RACK (2U) 1 x 750W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
 • ThinkSystem mainboard SR550
 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 1 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
 • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR550
>Xem thông tin chi tiết

Lenovo ThinkSystem SR550 - 2U

Cấu hình mạnh mẽ nhất
Giá tiền:
99,257,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
99,257,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • Chassis ThinkSystem SR550 RACK (2U) 2 x 750W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
 • ThinkSystem mainboard SR550
 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 4 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
 • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 2 x 2TB ThinkSystem 2.5 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
 • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR550
>Xem thông tin chi tiết
  TOP