SERVER THINKSYSTEM

 • Trang chủ » SERVER THINKSYSTEM
 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  41,939,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  41,939,000 VNĐ
  Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis ThinkSystem SR530 RACK (1U) 1 x 550W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
  • ThinkSystem mainboard SR530
  • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR530
  >Xem thông tin chi tiết

  Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  51,872,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  51,872,000 VNĐ
  Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis ThinkSystem SR530 RACK (1U) 1 x 550W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
  • ThinkSystem mainboard SR530
  • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 2 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
  • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR530
  • 2 x Tray 2.5 inch HDD Drive SAS SATA Caddy Sled for Lenovo Server
  >Xem thông tin chi tiết

  Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  95,823,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  95,823,000 VNĐ
  Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis ThinkSystem SR530 RACK (1U) 2 x 550W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
  • ThinkSystem mainboard SR530
  • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 4 x 16GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
  • 3 x 600GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 2 x Heatsink for ThinkSystem SR530
  • 3 x Tray 2.5 inch HDD Drive SAS SATA Caddy Sled for Lenovo Server
  >Xem thông tin chi tiết

  Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  52,255,001 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  52,255,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis ThinkSystem ST550 TOWER (4U) 1 x 550W ( 4 or 8 x 3.5-inch SAS/SATA ) 4x HDD HotSwap
  • ThinkSystem mainboard ST550
  • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz
  • 1 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
  • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 1 x Heatsink for ThinkSystem ST550
  >Xem thông tin chi tiết

  Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  63,906,001 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  63,906,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis ThinkSystem ST550 TOWER (4U) 1 x 550W ( 4 or 8 x 3.5-inch SAS/SATA ) 4x HDD HotSwap
  • ThinkSystem mainboard ST550
  • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz
  • 2 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
  • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 2 x 600GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 1 x Heatsink for ThinkSystem ST550
  >Xem thông tin chi tiết

  Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  111,012,001 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  111,012,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis ThinkSystem ST550 TOWER (4U) 2 x 550W ( 4 or 8 x 3.5-inch SAS/SATA ) 4x HDD HotSwap
  • ThinkSystem mainboard ST550
  • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz
  • 4 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
  • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 2 x 2TB ThinkSystem 2.5 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 2 x Heatsink for ThinkSystem ST550
  >Xem thông tin chi tiết

  Lenovo ThinkSystem SR550 - 2U

  Lenovo ThinkSystem SR550 - 2U

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  45,373,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  45,373,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis ThinkSystem SR550 RACK (2U) 1 x 750W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
  • ThinkSystem mainboard SR550
  • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR550
  >Xem thông tin chi tiết

  Lenovo ThinkSystem SR550 - 2U

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  52,240,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  52,240,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis ThinkSystem SR550 RACK (2U) 1 x 750W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
  • ThinkSystem mainboard SR550
  • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
  • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR550
  >Xem thông tin chi tiết

  Lenovo ThinkSystem SR550 - 2U

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  90,599,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  90,599,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis ThinkSystem SR550 RACK (2U) 2 x 750W ( 8 x 2.5-inch SAS/SATA ) 8x HDD HotSwap
  • ThinkSystem mainboard SR550
  • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 4 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
  • 2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 2 x 2TB ThinkSystem 2.5 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
  • 1 x Heatsink for ThinkSystem SR550
  >Xem thông tin chi tiết
   TOP