Server

SERVER HPE

SERVER DELL

SERVER SSN

SERVER THINKSYSTEM

SERVER SUPERMICRO

Trang chủ » Server

DELL POWEREDGE R440 - 2.5 INCH

DELL POWEREDGE R440 - 2.5 INCH

Cấu hình chuẩn
Giá tiền:
54,324,410 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
54,324,410 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL 1U CHASSIS R440 8x2.5INCH ( 1x 550W ) 8x HDD HotSwap
 • DELL MAINBOARD R440 2.5INCH
 • PERC H330 Mini/Adapter RAID Controllers
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 1 x .NONE HDD
 • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
 • 1 x Dell EMC PE R440 Standard Heat Sink
>Xem thông tin chi tiết

DELL POWEREDGE R440 - 2.5 INCH

Cấu hình tăng tốc
Giá tiền:
71,468,410 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
71,468,410 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL 1U CHASSIS R440 8x2.5INCH ( 1x 550W ) 8x HDD HotSwap
 • DELL MAINBOARD R440 2.5INCH
 • PERC H330 Mini/Adapter RAID Controllers
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 2 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 2 x 600GB Dell 15K RPM 12Gbps SAS 2.5"
 • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
 • 1 x Dell EMC PE R440 Standard Heat Sink
 • 2 x Tray DELL 14G 2.5in
>Xem thông tin chi tiết

DELL POWEREDGE R440 - 2.5 INCH

Cấu hình mạnh mẽ nhất
Giá tiền:
114,584,410 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
114,584,410 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL 1U CHASSIS R440 8x2.5INCH ( 1x 550W ) 8x HDD HotSwap
 • DELL MAINBOARD R440 2.5INCH
 • PERC H330 Mini/Adapter RAID Controllers
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 2 x Dell 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 2 x
 • 4 x DELL 1.2TB 10K SAS 2.5" 12Gb/s HARD DRIVE
 • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
 • 1 x Dell EMC PE R440 Standard Heat Sink
 • 6 x Tray DELL 14G 2.5in
>Xem thông tin chi tiết

DELL POWEREDGE R540 - 12 x 3.5 INCH

DELL POWEREDGE R540 - 12 x 3.5 INCH

Cấu hình chuẩn
Giá tiền:
67,643,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
67,643,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 1 x 750W ) 12x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R540
 • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 2 x 1TB Dell Enterprise 7200 RPM SATA 3.5
 • 1 x Dell EMC R540 Heat Sink
 • 2 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
>Xem thông tin chi tiết

DELL POWEREDGE R540 - 12 x 3.5 INCH

Cấu hình tăng tốc
Giá tiền:
104,581,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
104,581,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 2 x 750W ) 12x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R540
 • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 4 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 5 x 1TB Dell Enterprise 7200 RPM SATA 3.5
 • 2 x Dell EMC R540 Heat Sink
 • 5 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
>Xem thông tin chi tiết

DELL POWEREDGE R540 - 12 x 3.5 INCH

Cấu hình mạnh mẽ nhất
Giá tiền:
187,713,001 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
187,713,001 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 2 x 750W ) 12x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R540
 • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
 • 2 x Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz
 • 4 x 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 8 x 2TB Dell Enterprise 7200 RPM SATA 3.5"
 • 2 x Dell EMC R540 Heat Sink
 • 8 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
>Xem thông tin chi tiết

DELL EMC POWEREDGE R540 - 8 x 3.5 INCH

DELL EMC POWEREDGE R540 - 8 x 3.5 INCH

Cấu hình chuẩn
Giá tiền:
62,099,410 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
62,099,410 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 1 x 750W ) 8x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R540
 • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 1 x .NONE HDD
 • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
 • 1 x Dell EMC R540 Heat Sink
>Xem thông tin chi tiết

DELL EMC POWEREDGE R540 - 8 x 3.5 INCH

Cấu hình tăng tốc
Giá tiền:
80,274,410 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
80,274,410 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 1 x 750W ) 8x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R540
 • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 4 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 2 x 4TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
 • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
 • 1 x Dell EMC R540 Heat Sink
 • 2 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
>Xem thông tin chi tiết

DELL EMC POWEREDGE R540 - 8 x 3.5 INCH

Cấu hình mạnh mẽ nhất
Giá tiền:
93,516,410 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
93,516,410 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 2 x 750W ) 8x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R540
 • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 4 x 600GB Dell 15K RPM 12Gbps SAS 2.5"
 • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
 • 1 x Dell EMC R540 Heat Sink
 • 4 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
>Xem thông tin chi tiết

Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

Cấu hình chuẩn
Giá tiền:
86,331,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
86,331,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL™ CHASSIS R740XD - 12x 3.5inch - 2x750W Power Supply 12x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R740XD
 • PERC H730P RAID Controller Adapter PCI-Express , 2GB NV Cache
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 1 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 1 x 4TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
 • 1 x
 • 1 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
>Xem thông tin chi tiết

Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

Cấu hình tăng tốc
Giá tiền:
83,314,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
83,314,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL™ CHASSIS R740XD - 12x 3.5inch - 2x750W Power Supply 12x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R740XD
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 2 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 1 x 1TB Dell Enterprise 7200 RPM SATA 3.5
 • 2 x SSD INTEL 240GB 2.5" S4510
 • 3 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
>Xem thông tin chi tiết

Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

Cấu hình mạnh mẽ nhất
Giá tiền:
118,191,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
118,191,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL™ CHASSIS R740XD - 12x 3.5inch - 2x750W Power Supply 12x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R740XD
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 4 x 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 2 x SSD Samsung 860 EVO 250GB M.2 Sata
 • 4 x 2TB Dell 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 3.5" Hot-plug Hard Drive
 • 2 x
 • 6 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
>Xem thông tin chi tiết

Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

Cấu hình chuẩn
Giá tiền:
85,644,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
85,644,000 VNĐ
Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL™ CHASSIS R740XD - 24x 2.5inch - 2x750W Power Supply 24x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R740XD
 • PERC H730P RAID Controller Adapter PCI-Express , 2GB NV Cache
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 1 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 1 x DELL 1.2TB 10K SAS 2.5" 12Gb/s HARD DRIVE TM
 • 1 x Heatsink Dell R740
 • 1 x Tray DELL 14G 2.5in
>Xem thông tin chi tiết

Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

Cấu hình tăng tốc
Giá tiền:
87,190,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
87,190,000 VNĐ
Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL™ CHASSIS R740XD - 24x 2.5inch - 2x750W Power Supply 24x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R740XD
 • PERC H730P RAID Controller Adapter PCI-Express , 2GB NV Cache
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 1 x 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 2 x
 • 1 x Heatsink Dell R740
 • 2 x Tray DELL 14G 2.5in
>Xem thông tin chi tiết

Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

Cấu hình mạnh mẽ nhất
Giá tiền:
107,449,000 VNĐ
Giảm giá Sốc:
-0 VNĐ
Chưa có VAT:
107,449,000 VNĐ
Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
 • DELL™ CHASSIS R740XD - 24x 2.5inch - 2x750W Power Supply 24x HDD HotSwap
 • DELL™ MAINBOARD R740XD
 • PERC H730P RAID Controller Adapter PCI-Express , 2GB NV Cache
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
 • 2 x 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
 • 2 x
 • 2 x SSD INTEL 240GB 2.5" S4510
 • 2 x Heatsink Dell R740
 • 4 x Tray DELL 14G 2.5in
>Xem thông tin chi tiết
TOP