Siêu Thị Máy Chủ » ĐIỆN THOẠI IP

Trang chủ »

Grandstream

Ericsson-LG

 • Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4S4O

  MSP: DAG1000-4S4O

  Giá: 6,657,000 VNĐ

 • Gateway dinstar DAG2000-24S

  MSP: DAG2000-24S

  Giá: 14,051,000 VNĐ

 • Gateway Dinstar UC2000-VE-8G-B

  MSP: UC2000-VE-8G-B

  Giá: 16,381,000 VNĐ

 • Dinstar UC2000-VG-32G-B GSM VoIP Gateway

  MSP: UC2000-VG-32G-B

  Giá: 61,530,000 VNĐ

 • Trạm phát (đen / trắng) RTX8660

  MSP: RTX8660

  Giá: Liên hệ

 • Trạm phát ngoài trời (trắng) RTX8660

  MSP: RTX8660_OUTDOOR

  Giá: Liên hệ

 • Trạm phát RTC (đen / trắng) RTX8663

  MSP: RTX8663

  Giá: Liên hệ

 • Trạm phát 2G4 (trắng / đen) RTX8664

  MSP: RTX8664

  Giá: Liên hệ

 • Điện thoại cầm tay 8630

  MSP: RTX8630

  Giá: Liên hệ

 • Điện thoại cầm tay 8830

  MSP: RTX8830

  Giá: Liên hệ

 • Điện thoại cầm tay 8430

  MSP: RTX8430

  Giá: Liên hệ

 • Điện thoại cầm tay 8634

  MSP: RTX8634

  Giá: Liên hệ

 • Điện thoại IP ZYCOO H81

  MSP: H81

  Giá: Liên hệ

 • Điện thoại IP ZYCOO H81P

  MSP: H81P

  Giá: Liên hệ

 • Điện thoại IP ZYCOO H83

  MSP: H83

  Giá: Liên hệ

 • SIP PA Gateway B20

  MSP: B20

  Giá: Liên hệ

 • SIP PA Gateway C20

  MSP: C20

  Giá: Liên hệ

 • SIP PA Gateway X30

  MSP: X30

  Giá: Liên hệ

 • Hệ Thống Paging & Intercom MX500

  MSP: MX500

  Giá: Liên hệ

 • Zycoo Call Center S10+

  MSP: COOCENTERS10+

  Giá: Liên hệ

 • GSM Gateway Yeastar TG800

  MSP: TG800

  Giá: 16,547,000 VNĐ

 • Platronics

  TOP