Siêu Thị Máy Chủ » HDD - SSD » HDD IBM OPTION

Trang chủ »

HDD IBM OPTION

 • HPE DL38X GEN10 SFF BOX1/2 CAGE/BACKPLANE KIT

  MSP: 826691-B21

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00AJ096

  Giá: 3,372,000 VNĐ

 • LENOVO 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS HDD

  MSP: 00WG685

  Giá: 3,483,000 VNĐ

 • 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00AJ136

  Giá: 4,309,000 VNĐ

 • IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD

  MSP: 81Y9794

  Giá: 4,317,000 VNĐ

 • IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5

  MSP: 81Y9810

  Giá: 4,415,000 VNĐ

 • 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00AJ091

  Giá: 4,451,000 VNĐ

 • 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

  MSP: 00NA241

  Giá: 4,464,000 VNĐ

 • 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00WG690

  Giá: 4,464,000 VNĐ

 • IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5

  MSP: 00FN113

  Giá: 4,738,000 VNĐ

 • 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00AJ121

  Giá: 4,770,000 VNĐ

 • 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00AJ081

  Giá: 4,856,000 VNĐ

 • IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS 512e HDD

  MSP: 00FN118

  Giá: 4,959,000 VNĐ

 • 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00WG660

  Giá: 5,273,000 VNĐ

 • IBM 450GB 15K 6GB 3.5

  MSP: 49Y1864

  Giá: 5,273,000 VNĐ

 • 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

  MSP: 00NA251

  Giá: 5,518,000 VNĐ

 • 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00WG695

  Giá: 5,592,000 VNĐ

 • IBM 600Gb 2.5 10K RPM SAS HD for Storwize Hard Drive 85Y6268

  MSP: 85Y6268

  Giá: 5,764,000 VNĐ

 • IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5in G3HS HDD

  MSP: 00AJ141

  Giá: 5,822,000 VNĐ

 • IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5

  MSP: 00FN128

  Giá: 5,894,000 VNĐ

 • 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5'' G3HS HDD

  MSP: 00AJ086

  Giá: 5,911,000 VNĐ

 • 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

  MSP: 00NA221

  Giá: 6,286,000 VNĐ

 • 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3SS HDD

  MSP: 00NA622

  Giá: 6,330,000 VNĐ

 • 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

  MSP: 00NA261

  Giá: 6,867,000 VNĐ

 • 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00WG700

  Giá: 6,867,000 VNĐ

 • IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD

  MSP: 00FN143

  Giá: 7,049,000 VNĐ

 • IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5

  MSP: 90Y8577

  Giá: 7,407,000 VNĐ

 • 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00AJ146

  Giá: 7,539,000 VNĐ

 • 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

  MSP: 00NA231

  Giá: 8,143,000 VNĐ

 • 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00AJ126

  Giá: 8,562,000 VNĐ

 • 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

  MSP: 00WG665

  Giá: 8,584,000 VNĐ

 • IBM 5TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD

  MSP: 00FN158

  Giá: 8,871,000 VNĐ

 • IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5'' G2HS HDD

  MSP: 00AJ300

  Giá: 9,062,000 VNĐ

 • 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5'' G3SS 512e HDD

  MSP: 00NA536

  Giá: 10,909,000 VNĐ

 • 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5'' G3HS 512e HDD

  MSP: 00NA526

  Giá: 11,037,000 VNĐ

 • IBM 6TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5

  MSP: 00FN173

  Giá: 11,365,000 VNĐ

 • 1.2 TB 10,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD

  MSP: 00MJ149

  Giá: 11,463,000 VNĐ

 • 1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

  MSP: 00NA271

  Giá: 14,470,000 VNĐ

 • Lenovo 200 GB 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Drive

  MSP: 00MJ154

  Giá: 35,273,000 VNĐ

 • 1.6TB 12G SAS 2.5" MLC G3SS Enterprise SSD

  MSP: 00FN414

  Giá: 103,941,000 VNĐ

 • 1.6TB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD

  MSP: 00AJ222

  Giá: 120,938,000 VNĐ

 • IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD

  MSP: 81Y9814

  Giá: Liên hệ

 • IBM 120GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD

  MSP: 00AJ395

  Giá: Liên hệ

 • IBM 240GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD

  MSP: 00AJ400

  Giá: Liên hệ

 • IBM 240GB SATA 2.5" MLC G3HS Entry SSD

  MSP: 00FN337

  Giá: Liên hệ

 • IBM 480GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD

  MSP: 00AJ405

  Giá: Liên hệ

 • IBM 480GB SATA 2.5" MLC G3HS Entry SSD

  MSP: 00FN342

  Giá: Liên hệ

 • IBM 800GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD

  MSP: 00AJ410

  Giá: Liên hệ

 • TOP