Siêu Thị Máy Chủ » CHASSIS MÁY CHỦ » Tower / 4U Chassis

Trang chủ »

Tower / 4U Chassis

 • Supermicro SC745S2-800B

  MSP: SC745S2-800B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E1-R1400LPB

  MSP: SC847E1-R1400LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847A-R1400UB

  MSP: SC847A-R1400UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847A-R1400LPB

  MSP: SC847A-R1400LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC745S2-R800B

  MSP: SC745S2-R800B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC747TQ-R1400B

  MSP: SC747TQ-R1400B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC748TQ-R1000B

  MSP: 748TQ-R1000B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC748TQ-R1200B

  MSP: SC748TQ-R1200B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC748TQ-R1400B

  MSP: SC748TQ-R1400B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC733TQ-665B

  MSP: SC733TQ-665B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC848A-R1800B

  MSP: SC848A-R1800B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC846TQ-R1200B

  MSP: SC846TQ-R1200B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC846A-R1200B

  MSP: SC846A-R1200B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC846E1-R710B

  MSP: SC846E1-R710B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC846E1-R1200B

  MSP: SC846E1-R1200B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC846E2-R900B

  MSP: SC846E2-R900B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC846E26-R1200B

  MSP: SC846E26-R1200B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC743TQ-R760B

  MSP: SC743TQ-R760B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E1-R1400UB

  MSP: SC847E1-R1400UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E2-R1400LPB

  MSP: SC847E2-R1400LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E2-R1400UB

  MSP: SC847E2-R1400UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E16-R1400LPB

  MSP: SC847E16-R1400LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E16-R1400UB

  MSP: SC847E16-R1400UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E26-R1400LPB

  MSP: SC847E26-R1400LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E26-R1400UB

  MSP: SC847E26-R1400UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E26-RJBOD1

  MSP: SC847E26-RJBOD1

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC417E16-R1400LPB

  MSP: SC417E16-R1400LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC417E16-R1400UB

  MSP: SC417E16-R1400UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC417E26-R1400LPB

  MSP: SC417E26-R1400LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC417E26-R1400UB

  MSP: SC417E26-R1400UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC743TQ-1200B-SQ

  MSP: SC743TQ-1200B-SQ

  Giá: Liên hệ

 • Chassis SN-COSMOS-V1200

  MSP: SN-COSMOS-V1200

  Giá: Liên hệ

 • SuperWorkstation 7047AX-72RF

  MSP: 7047AX-72RF

  Giá: Liên hệ

 • Case SNS6-350W

  MSP: SNS6-350W

  Giá: Liên hệ

 • SuperServer 6048R-E1CR24N

  MSP: 6048R-E1CR24N

  Giá: Liên hệ

 • Chassis Micro Server G10 - 200W

  MSP: CHAN_MICRO_G10_200

  Giá: Liên hệ

 • ThinkSystem ST50 ATX-250W Chassis Base

  MSP: CHASSIS-THINKSYSTEM-ST50-250W

  Giá: Liên hệ

 • ThinkSystem ST50 ATX-400W Chassis Base

  MSP: CHASSIS-THINKSYSTEM-ST50-400W

  Giá: Liên hệ

 • Case Orient 3008

  MSP: ORIENT3008

  Giá: 255,000 VNĐ

 • Case Patriot LC 200

  MSP: LC-200

  Giá: 255,000 VNĐ

 • Case SAMA S6 (No Power)

  MSP: SAMA-S6

  Giá: 351,000 VNĐ

 • Case Xigmatek Mach III (EN7197)

  MSP: CSXM028

  Giá: 672,000 VNĐ

 • Case Golden Field G1 Black- Chống bức xạ

  MSP: FIELD-G1

  Giá: 687,000 VNĐ

 • Vỏ Case 1STPLAYER X7 Lite

  MSP: 1STPLAYER-X7LITE

  Giá: 704,000 VNĐ

 • Case H-Orient-350W

  MSP: H-ORIENT-350W

  Giá: 731,000 VNĐ

 • Vỏ case 1STPlayer Bullet Hunter H3 ATX (case server)

  MSP: 1STPLAYER-H3ATX

  Giá: 790,000 VNĐ

 • Case XIGMATEK ASTRO EN40969

  MSP: EN40969

  Giá: 883,000 VNĐ

 • SCM344-350E

  MSP: SCM344-350E

  Giá: 1,300,000 VNĐ

 • TOP