Siêu Thị Máy Chủ » STORAGE MÁY CHỦ

Trang chủ »

Enterprise - Rackmount

 • Thecus N8800SAS

  MSP: N8800SAS

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N8800+

  MSP: N8800+

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N8200XXX

  MSP: N8200XXX

  Giá: Liên hệ

 • Thecus 1U4600

  MSP: 1U4600

  Giá: Liên hệ

 • Thecus 1U4500

  MSP: 1U4500

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N4510U

  MSP: N4510U-S

  Giá: 17,168,000 VNĐ

 • Thecus N4510UPro-S

  MSP: N4510U-PRO-S

  Giá: 18,027,000 VNĐ

 • Thecus 1U4200XXX

  MSP: 1U4200XXX

  Giá: 18,811,000 VNĐ

 • Enterprise - Tower

 • Thecus N7700SAS

  MSP: N7700SAS

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N7700+

  MSP: N7700+

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N5200XXX

  MSP: N5200XXX

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N7770-10G

  MSP: N7770-10G

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N5550

  MSP: N5550

  Giá: 11,949,000 VNĐ

 • Thecus N7510

  MSP: N7510

  Giá: 16,808,000 VNĐ

 • Thecus N5500

  MSP: N5500

  Giá: 21,019,000 VNĐ

 • Thecus N7700PRO

  MSP: N7700PRO

  Giá: 21,313,000 VNĐ

 • Thecus N4100PRO

  MSP: N4100PRO

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N2800

  MSP: N2800

  Giá: 9,712,000 VNĐ

 • Thecus N2200XXX

  MSP: N2200XXX

  Giá: 11,037,000 VNĐ

 • Thecus N4200PRO

  MSP: N4200PRO

  Giá: 13,170,000 VNĐ

 • Thecus N4200Eco

  MSP: N4200ECO

  Giá: 13,514,000 VNĐ

 • Thecus N4800

  MSP: N4800

  Giá: 15,672,000 VNĐ

 • Thecus N4200

  MSP: N4200

  Giá: 16,408,000 VNĐ

 • Thecus N3200XXX

  MSP: N3200XXX

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N0503 ComboNAS

  MSP: N0503COMBONAS

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N0204 miniNAS

  MSP: N0204MININAS

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N2200PLUS

  MSP: N2200PLUS

  Giá: 3,139,000 VNĐ

 • Thecus N2310

  MSP: N2310

  Giá: 3,645,000 VNĐ

 • Thecus N2200EVO

  MSP: N2200EVO

  Giá: 3,752,000 VNĐ

 • Thecus N2200

  MSP: N2200

  Giá: 3,802,000 VNĐ

 • Thecus N2560

  MSP: N2560

  Giá: 6,975,000 VNĐ

 • TOP