Siêu Thị Máy Chủ » STORAGE MÁY CHỦ

Trang chủ »

LARGE SCALE BUSINESS

 • D4ECSO-2400-16G

  MSP: D4ECSO-2400-16G

  Giá: 8,821,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+2Gb

  MSP: DS1817+2GB

  Giá: 22,230,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+8Gb

  MSP: DS1817+8GB

  Giá: 24,132,000 VNĐ

 • DiskStation DS3018xs

  MSP: DS3018XS

  Giá: 31,740,000 VNĐ

 • Synology RS2416+

  MSP: RS2416+

  Giá: 40,085,000 VNĐ

 • Synology RS2418+

  MSP: RS2418+

  Giá: 41,202,000 VNĐ

 • Synology RS1619xs+

  MSP: RS1619XS+

  Giá: 48,382,000 VNĐ

 • Synology RS2418RP+

  MSP: RS2418RP+

  Giá: 52,305,000 VNĐ

 • SMALL AND MEDIUM BUSINESS

 • Synology DiskStation DS218+

  MSP: DS218+

  Giá: 7,846,000 VNĐ

 • Synology DS416j

  MSP: DS416J

  Giá: 8,024,000 VNĐ

 • Synology DS1019+

  MSP: DS1019+

  Giá: 16,690,000 VNĐ

 • DiskStation DS1515+

  MSP: DS1515+

  Giá: 19,733,000 VNĐ

 • Synology DS1817

  MSP: DS1817

  Giá: 21,921,000 VNĐ

 • DiskStation DS1819+

  MSP: DS1819+

  Giá: 23,395,000 VNĐ

 • Synology RS820+

  MSP: RS820+

  Giá: 25,772,000 VNĐ

 • Synology RS818RP+

  MSP: RS818RP+

  Giá: 32,477,000 VNĐ

 • HOME TO BUSINESS WORKGROUP

 • Synology DS218

  MSP: DS218

  Giá: 6,823,000 VNĐ

 • Synology DS218play

  MSP: DS218PLAY

  Giá: 7,251,000 VNĐ

 • Synology NAS DiskStation DS418 4-bay

  MSP: DS418

  Giá: 10,033,000 VNĐ

 • Synology DS418play

  MSP: DS418PLAY

  Giá: 12,482,000 VNĐ

 • Synology RS816 4 Bay Rackmount

  MSP: RS816

  Giá: 13,385,000 VNĐ

 • Synology DS1515

  MSP: DS1515

  Giá: 15,858,000 VNĐ

 • DiskStation DS1517+2Gb

  MSP: DS1517+2GB

  Giá: 18,972,000 VNĐ

 • Synology DS1517

  MSP: DS1517

  Giá: Liên hệ

 • HOME TO SMALL OFFICE

 • Synology DS119j

  MSP: DS119J

  Giá: 2,187,000 VNĐ

 • Synology DS216se

  MSP: DS216SE

  Giá: 4,030,000 VNĐ

 • DiskStation DS218j

  MSP: DS218J

  Giá: 4,898,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS718+

  MSP: DS718+

  Giá: 11,079,000 VNĐ

 • SERVEILLANCE

 • Surveillance Station VS360HD

  MSP: VS360HD

  Giá: 10,532,000 VNĐ

 • Surveillance Station VS960HD

  MSP: VS960HD

  Giá: 14,859,000 VNĐ

 • EXPANSION UNIT

 • Expansion Unit DX513

  MSP: DX513

  Giá: 11,854,000 VNĐ

 • Synology DX517 5-Bay Expansion Enclosure

  MSP: DX517

  Giá: 12,672,000 VNĐ

 • DX510

  MSP: DX510

  Giá: 13,552,000 VNĐ

 • Expansion Unit RX418

  MSP: RX418

  Giá: 14,795,000 VNĐ

 • Expansion Unit DX1215

  MSP: DX1215

  Giá: 28,380,000 VNĐ

 • Expansion Unit RX1214

  MSP: RX1214

  Giá: 32,928,000 VNĐ

 • Synology RX1217 12 Bay Expansion Rack

  MSP: RX1217

  Giá: 33,166,000 VNĐ

 • Synology RX1214RP

  MSP: RX1214RP

  Giá: 47,621,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

 • Synology 2.5" Disk Holder

  MSP: SYNOLOGY2.5"DISKHOLDER

  Giá: 262,000 VNĐ

 • Synology RKM114 - Rail Kit Mounted

  MSP: RKM114

  Giá: 1,070,000 VNĐ

 • Synology Remote

  MSP: SYNOLOGYREMOTE

  Giá: 1,664,000 VNĐ

 • Synology RAM Module D4NESO-2400-4G

  MSP: D4NESO-2400-4G

  Giá: 2,045,000 VNĐ

 • Synology RKS1314 - Rail Kit Sliding

  MSP: RKS1314

  Giá: 2,140,000 VNĐ

 • Synology Rail Kits Sliding RKS1317

  MSP: RKS1317

  Giá: 2,140,000 VNĐ

 • Synology M2D18 Dual M.2 SSD Adapter Card

  MSP: M2D18

  Giá: 3,828,000 VNĐ

 • NB F4- 16 G/2133 RIPJAWS

  MSP: RIPJAWS

  Giá: 4,398,000 VNĐ

 • OTHER RESOURCES

 • Performance

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • TOP