Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG

Trang chủ »

Fiber Optic Cable

Mikrotik ROUTERBOARD

 • WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD

  MSP: RB951UI-2HND

  Giá: 1,854,000 VNĐ

 • Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

  MSP: RB3011UIAS-RM

  Giá: 4,327,000 VNĐ

 • Router MikroTik RB4011iGS+RM

  MSP: RB4011IGS+RM

  Giá: 5,357,000 VNĐ

 • Router Mikrotik RB1100AHx4

  MSP: RB1100AHX4

  Giá: 6,752,000 VNĐ

 • Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

  MSP: CCR1009-7G-1C-1S+

  Giá: 12,862,000 VNĐ

 • CCR1009-8G-1S-1S+

  MSP: CCR1009-8G-1S-1S+

  Giá: 13,433,000 VNĐ

 • Enterprise Core Router Mikrotik CCR1016-12G

  MSP: CCR1016-12G

  Giá: 15,478,000 VNĐ

 • Enterprise Core Router Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM

  MSP: CCR1036-12G-4S

  Giá: 24,291,000 VNĐ

 • Cable RJ45 & Phụ Kiện

  AMP COMMSCOPE

 • SP03-A

  MSP: SP03-A

  Giá: 50,000 VNĐ

 • DrayTek Rack Mount Kit

  MSP: RACK_MOUNT_KIT

  Giá: 274,000 VNĐ

 • B card

  MSP: BCARD

  Giá: 448,000 VNĐ

 • Draytek VigorFly200F

  MSP: VIGORFLY200F

  Giá: 598,000 VNĐ

 • A card

  MSP: ACARD

  Giá: 847,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor AP810

  MSP: AP810

  Giá: 1,644,000 VNĐ

 • Bandluxe C330

  MSP: C330

  Giá: 1,712,000 VNĐ

 • Silver Card - CommTouch WCF License key

  MSP: SILVER_CARD

  Giá: 1,743,000 VNĐ

 • SUPERMICRO

  TOP