Siêu Thị Máy Chủ » CHASSIS MÁY CHỦ

Trang chủ »

1U Chassis

 • Supermicro SC111LT-330CB

  MSP: SC111LT-330CB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC819TQ-R700UB

  MSP: SC819TQ-R700UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC818G-1400B

  MSP: SC818G-1400B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC812L-350CB

  MSP: SC812L-350CB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC812L-520CB

  MSP: SC812L-520CB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC812L-600UB

  MSP: SC812L-600UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC818TQ+-1000B

  MSP: SC818TQ+-1000B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC818A-1400B

  MSP: SC818A-1400B

  Giá: Liên hệ

 • 2U Chassis

 • Supermicro SC826E2-R800UB

  MSP: SC826E2-R800UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC826E2-R800LPB

  MSP: SC826E2-R800LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC216E26-R1200UB

  MSP: SC216E26-R1200UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC216E16-R1200LPB

  MSP: SC216E16-R1200LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC216E2-R900UB

  MSP: SC216E2-R900UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC217HQ-R1400B

  MSP: SC217HQ-R1400B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC216E26-R1200LPB

  MSP: SC216E26-R1200LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC219A-R920UB

  MSP: SC219A-R920UB

  Giá: Liên hệ

 • 3U Chassis

 • Supermicro SC837E26-RJBOD1

  MSP: SC837E26-RJBOD1

  Giá: Liên hệ

 • SN316-900 - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-900

  Giá: 10,473,000 VNĐ

 • SN316-1200 - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-1200

  Giá: 12,288,000 VNĐ

 • SC316-780B

  MSP: SC316-780B

  Giá: 13,489,000 VNĐ

 • SC833T-550B

  MSP: SC833T-550/SC833T-550B

  Giá: 14,421,000 VNĐ

 • SC833T-650B

  MSP: SC833T-650B

  Giá: 16,653,000 VNĐ

 • SC832T-650B

  MSP: SC832T-650B

  Giá: 16,653,000 VNĐ

 • SC833T-R760B

  MSP: SC833T-R760

  Giá: 18,345,000 VNĐ

 • Tower / 4U Chassis

 • Supermicro SC745S2-800B

  MSP: SC745S2-800B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847E1-R1400LPB

  MSP: SC847E1-R1400LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847A-R1400UB

  MSP: SC847A-R1400UB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC847A-R1400LPB

  MSP: SC847A-R1400LPB

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC745S2-R800B

  MSP: SC745S2-R800B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC747TQ-R1400B

  MSP: SC747TQ-R1400B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC748TQ-R1000B

  MSP: 748TQ-R1000B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro SC748TQ-R1200B

  MSP: SC748TQ-R1200B

  Giá: Liên hệ

 • Cooler Master

 • COOLER MASTER AMMO 533

  MSP: RC-533

  Giá: Liên hệ

 • COOLER MASTER Mystique 632S

  MSP: RC-632S

  Giá: Liên hệ

 • H-VitraAresG2-450W

  MSP: H-VITRAARESG2-450W

  Giá: Liên hệ

 • Elite 371

  MSP: ELITE371

  Giá: Liên hệ

 • CASE SAMA M2

  MSP: SAMA-M2

  Giá: 319,000 VNĐ

 • Case S-SM2-350W

  MSP: S-SM2-350W

  Giá: 594,000 VNĐ

 • Case Galaxy L

  MSP: S000201

  Giá: 687,000 VNĐ

 • CASE COOLER MASTER MASTER BOX LITE 3 - NO WINDOW

  MSP: MCW-L3S2-KN5N

  Giá: 724,000 VNĐ

 • DELL™ 2U CHASSIS R510

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • DELL CHASSIS 2.5inch R730 - 2x750W Power Supply

  MSP: DELLCHASSIS2.5INCHR730-2X750WPOWERSUPPLY

  Giá: Liên hệ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 1 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-1R

  Giá: Liên hệ

 • DELL 1U CHASSIS R340 8 x 2.5inch (2x350W)

  MSP: CHASSIS-DELL-R340-2.5INCH-2R

  Giá: Liên hệ

 • DELL TOWER CHASSIS T40

  MSP: CHASSIS-DELL-T40

  Giá: Liên hệ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T110

  MSP: CHASSIS-T110

  Giá: 3,507,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-2R

  Giá: 3,556,000 VNĐ

 • Chassis Dell Precision T1700MT-1226V3

  MSP: CHASSIS-T1700MT-1226V3

  Giá: 4,686,000 VNĐ

 • Thermaltake

 • Spacecraft VF-I

  MSP: VN60001W2N/VN600A1W2N

  Giá: Liên hệ

 • Snow Edition ARMOR A60

  MSP: VM20001W2Z

  Giá: Liên hệ

 • Versa H21

  MSP: CA-1B2-00M1NN-00

  Giá: 876,000 VNĐ

 • Versa H22

  MSP: CA-1B3-00M1NN-00

  Giá: 876,000 VNĐ

 • Versa H23

  MSP: CA-1B1-00M1NN-01

  Giá: 996,000 VNĐ

 • Versa G2

  MSP: VO700A1W3N

  Giá: 1,033,000 VNĐ

 • Commander GS-II

  MSP: VN900K1W2N

  Giá: 1,118,000 VNĐ

 • Mini Chassis - Core V1

  MSP: CA-1B8-00S1WN-00

  Giá: 1,204,000 VNĐ

 • CASE SAMA JAX 08 BLACK

  MSP: JAX-08-BLACK

  Giá: 635,000 VNĐ

 • CASE SAMA M2 -350W

  MSP: SAMA-M2-350W

  Giá: 657,000 VNĐ

 • TOP