Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » Socket FCLGA3647

Trang chủ »
 • Intel® Xeon® Platinum 9242 Processor 71.5M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL9242

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Silver 4114T Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL4114T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 9282 Processor 77M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL9282

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Silver 4209T Processor 11M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL4209T

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® SILVER 4214Y PROCESSOR (16.5M Cache, 2.20 GHz)

  MSP: VXL4214Y

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® GOLD 5215 PROCESSOR (13.75M Cache, 2.50 GHz)

  MSP: VXL5215

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5215L Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL5215L

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5215M Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL5215M

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® GOLD 5217 PROCESSOR (11M Cache, 3.00 GHz)

  MSP: VXL5217

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® GOLD 5218 PROCESSOR (22M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: VXL5218

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5218B Processor 22M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5218B

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5218N Processor 22M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5218N

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5218T Processor 22M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL5218T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5220S Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL5220S

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5220T Processor 24.75M Cache, 1.90 GHz

  MSP: VXL5220T

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® GOLD 5222 PROCESSOR (16.5M Cache, 3.80 GHz)

  MSP: VXL5222

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6240Y Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6240Y

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6242 Processor 22M Cache, 2.80 GHz

  MSP: VXL6242

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6244 Processor 24.75M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL6244

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6248 Processor 27.5M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL6248

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6252 Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6252

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® PLATINUM 8253 PROCESSOR (22M Cache, 2.20 GHz)

  MSP: VXL8253

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

  MSP: VXL8256

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® PLATINUM 8260 PROCESSOR (35.75M Cache, 2.40 GHz)

  MSP: VXL8260

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® PLATINUM 8260L PROCESSOR (35.75M Cache, 2.40 GHz)

  MSP: VXL8260L

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL8260M

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® PLATINUM 8260Y PROCESSOR (35.75M Cache, 2.40 GHz)

  MSP: VXL8260Y

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® PLATINUM 8268 PROCESSOR (35.75M Cache, 2.90 GHz)

  MSP: VXL8268

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 8270 Processor 35.75M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL8270

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® PLATINUM 8276 PROCESSOR (38.5M Cache, 2.20 GHz)

  MSP: VXL8276

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® PLATINUM 8276L PROCESSOR (38.5M Cache, 2.20 GHz)

  MSP: VXL8276L

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 8276M Processor 38.5M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL8276M

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® PLATINUM 8280 PROCESSOR (38.5M Cache, 2.70 GHz)

  MSP: VXL8280

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 8280L Processor 38.5M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL8280L

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 8280M Processor 38.5M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL8280M

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Silver 4215 Processor 11M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL4215

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz

  MSP: VXL3104

  Giá: 4,491,000 VNĐ

 • Intel Xeon Bronze 3204 Processor 8.25M Cache 1.90 GHz

  MSP: VXL3204

  Giá: 5,396,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz

  MSP: VXL3106

  Giá: 6,377,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® W-2123 Processor 8.25 MB Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL2123

  Giá: 7,971,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL4110

  Giá: 10,178,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz

  MSP: VXL4108

  Giá: 10,292,000 VNĐ

 • INTEL® XEON® SILVER 4208 PROCESSOR (11M Cache, 2.10 GHz)

  MSP: VXL4208

  Giá: 10,301,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL4112

  Giá: 11,282,000 VNĐ

 • INTEL® XEON® SILVER 4210 PROCESSOR (13.75M Cache, 2.20 GHz)

  MSP: VXL4210

  Giá: 11,282,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® W-2125 Processor 8.25M Cache, 4.00 GHz

  MSP: VXL2125

  Giá: 12,410,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4109T Processor 11M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL4109T

  Giá: 13,121,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL4114

  Giá: 13,735,000 VNĐ

 • TOP